Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các tổ chuyên môn và các thầy cô giáo xem công văn, các biểu mẫu đính kèm  và thực hiện. 

Ngày ban hành:
01/03/2019
Ngày hiệu lực:
01/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi lãnh đạo đơn vị: Phòng QLCL chuyển tiếp Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018 của Bộ GDĐT về việc thực hiện tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Đề nghị lãnh đạo đơn vị triển khai nội dung công văn trong đơn vị mình quản lý. 

Phòng gửi kèm theo Đề thi TK được tải xuống từ cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Trân trọng./.

Ngày ban hành:
07/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
22/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực