Thầy và trò trường DQH ra quân trồng cây xanh đón hè