Chùm ảnh học sinh lớp 10A6 do thầy Dương Văn Dũng chủ nhiệm tình nguyện chăm sóc và dọn vệ sinh môi trường