SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT

DƯƠNG QUẢNG HÀM

Sè:..../KHDQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

Văn Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2017

                                                                          

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

GIAI ĐOẠN 2016-2020 , ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CỦA TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

          1. Nghị quyết đại hội Đảng bộ Dương Quảng Hàm nhiệm lần IV kỳ 2015-2020;         

2. Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/10/2016 của BCH Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên khóa XVIII;

          3. Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND Tỉnh Hưng Yên về thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025 theo Nghị quyết số 09 của Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên;

          4. Nghị quyết số 29 Hội nghị BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo; 

II. Tầm nhìn, sứ mệnh phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025

1. Tầm nhìn

Trường THPT Dương Quảng Hàm là đơn vị hàng đầu về chất lượng giáo dục vùng châu thổ Sông Hồng, Trường điển hình về dạy học ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, địa chỉ rèn đức, luyện tài đạt chuẩn quốc gia chất lượng giáo dục thực nghiệp, đáp ứng hội nhập quốc tế.

 

2. Sứ mệnh

Trường THPT Dương Quảng Hàm phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy, sự lựa chọn thông minh của phụ huynh và học sinh bậc THPT Tỉnh Hưng Yên, có chất lượng đạt chuẩn quốc gia, năng lực thích ứng, ứng viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề trong nước và quốc tế bằng các phương tiện hiệu quả đặc biệt là Ngoại ngữ và Tin học.

III. Tình hình thực hiện chương trình phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn 2011-2015

Ngày 27/9/2001 trường THPT Dương Quảng Hàm được thành lập theo Quyết định số 37/QĐUB của UBND tỉnh Hưng Yên, là trường THPT thứ hai của Huyện Văn Giang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Ban giám hiệu, nhà trường đã xác định mục tiêu tổng quát: “Thi đua dạy tốt, học tốt, thiết lập thương hiệu chất lượng giáo dục Dương Quảng Hàm, hoà nhập với các trường THPT chất lượng cao trong Tỉnh và trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng quê hương Văn Giang - Hưng Yên văn minh, giàu đẹp”. Tháng 11 năm 2010 Nhà trường được UBND Tỉnh ra quyết định công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia.

Giai đoạn 2011-2015, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 12 hàng năm đạt 94,3% - 100%; Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng khối 10 và 11 đạt 96,2% đến 98,5%; Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm xếp tốp 3 các trường THPT trong Tỉnh; Tỷ lệ học sinh thi đỗ ĐH-CĐ nhiều năm liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào tốp 200 trường THPT có điểm thi Đại học cao nhất toàn quốc.

Từ ngày thành lập trường đến nay nhà trường liên tục được công nhận trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Nhà trường và các tổ chức Đảng, Đoàn thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ và UBND Tỉnh Hưng Yên tặng Huân chương lao động hạng 3, nhiều cờ thi đua và bằng khen, giấy khen.

 

Năm học

NSNN

(VNĐ)

Đội ngũ

CSVC

 

Số lớp

Số học sinh

Xếp loại HL

Xếp loại HK

Tỷ lệ TN khối 12

(%)

Xếp hạng đồng đội HSG cấp Tỉnh

HS đỗ ĐH-CĐ

Danh hiệu

 thi đua

 nhà trường

Các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

Số lượng

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

G – K

(%)

TB

(%)

Y- K

(%)

T – K

(%)

TB

(%)

Yếu

(%)

Số lượng

Tỷ lệ

(%)

2011-2012

4.343.929.750

68

68

13

Đạt CQG

27

1137

71.87

26.98

1.15

94.8

4.85

0.35

100

3

253

66.75

TTLĐXS

-Bằng khen của UBND tỉnh

-Cờ thi đua Liên đoàn LĐ tỉnh

2012-2013

4.848.000.000

68

68

14

Đạt CQG

27

1138

72.32

25.22

2.46

93.59

5.18

1.23

100

1

262

77.06

TTLĐTT

 

2013-2014

5.908.000.000

68

68

15

Đạt CQG

27

1113

72.14

25.46

2.4

94.28

4.81

0.91

100

3

309

75.92

TTLĐXS

Bằng khen của UBND tỉnh

Bằng khen LĐLĐ tỉnh

2014-2015

6.352.000.000

71

71

18

Đạt CQG

26

1048

80.1

19.8

0.1

97.6

2.1

0.3

94.3

1

297

81.15

TTLĐXS

Bằng khen TW hội khuyến học VN

2015-2016

7.233.000.000

71

71

18

Đạt CQG

26

1041

78

21.42

0.58

98.08

1.54

0.38

96.9

1

290

76.94

TTLĐXS

Bằng khen LĐLĐ tỉnh

 

IV. Mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020

1. Phương hướng, mục tiêu chung:

Động viên toàn thể cán bộ Đảng viên, giáo viên và học sinh đoàn kết, tập hợp xung quanh Ban giám hiệu, Ban chấp hành các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, không ngừng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức thi đua dạy tốt - học tốt, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh, hội nhập sâu rộng hơn nữa vào hệ thống các trường THPT chất lượng cao thuộc khu vực Châu thổ Sông Hồng và trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng quê hương Văn Giang - Hưng Yên văn minh, giàu đẹp đáp ứng công cuộc đô thị hoá nông thôn, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Góp phần tạo nền tảng xây dựng Huyện văn giang trở thành đô thị thương mại - dịch vụ và du lịch.

2. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020:

2.1 Mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

+ Về đội ngũ: 100% CBGV, CNV hoàn thành nhiệm vụ, hơn 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% CBGV đạt chuẩn; 30% GV trên chuẩn; 100% CBGV viết chuyên đề, SKKN, 50% SKKN được xếp loại cấp ngành; 50% GV đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh và cấp trường; 100% tổ trưởng chuyên môn, thành viên BGH đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hoặc có trình độ thạc sỹ.

+ Về cơ sở vật chất: Hoàn thành việc xây dựng và nâng cấp các hạng mục đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.

+ Về công tác xã hội hoá giáo dục: Đạt sự đồng thuận cao của lãnh đạo địa phương, nhân dân trong vùng tuyển sinh, huy động xây dựng quỹ khuyến học hàng năm đạt 100 triệu đồng, tư vấn cho các phong trào khuyến học của địa phương, các xã vùng tuyển sinh và Quỹ khuyến học Tô Hiệu thuộc Hội khuyến học Huyện Văn Giang.

+ Về quy mô và chất lượng giáo dục: Xây dựng quy mô trường hạng I trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo tính thân thiện và an ninh học đường làm nền tảng để thu hút học sinh các vùng phụ cận đến học tập tại trường.

Xếp loại hạnh kiểm khá-Tốt đạt hơn 90%; học lực khá- Giỏi đạt hơn 70%; Học sinh lên lớp thẳng và tốt nghiệp đạt hơn 98%; Học sinh thi đỗ ĐH – CĐ đạt hơn 80%; Học sinh giỏi cấp tỉnh được xếp hạng đồng đội 1, 2, 3 các trường THPT không chuyên.

 

 

2.2 Mục tiêu lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể:

100% CBGV thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Không có CBGV vi phạm pháp luật; Không có đơn thi khiếu nại vượt cấp làm mất an ninh trường học cũng như ở địa phương nơi cư trú, chính quyền, đoàn thể hàng năm phấn đấu đạt các danh hiệu:

* Trường tiên tiến xuất sắc, cơ quan đơn vị văn hoá

* Công đoàn vững mạnh xuất sắc

* Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

2.3. Mục tiêu xây dựng các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến

Tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng thành công trường điển hình về dạy học ngoại ngữ theo Đề án NNQG 2020, đến năm 2021 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường

2.4. Lộ trình, thời gian, các nguồn lực chủ yếu thực hiện mục tiêu chiến lược (phụ lục kèm theo)

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Lộ trình, thời gian, các nguồn lực chủ yếu thực hiện mục tiêu chiến lược

 

Nội dung

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

Năm học

 2018-2019

Năm học

2019-2020

Nguồn lực đảm bảo

Số học sinh/lớp học

1075/27

1120/28

1160/29

1200/30

Số lượng giáo viên đủ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng; đảm bảo chế độ chính sách cho CBGV theo nguồn ngân sách chi thường xuyên được tỉnh giao và nguồn xã hội hóa giáo dục từ các tổ chức cá nhân trong vùng tuyển sinh (Từ 100 triệuđồng/năm trở lên).

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp

95%-100%

96%-100%

97%-100%

98%-100%

Tỷ lệ đỗ, xét tuyển ĐH - CĐ

75%

76%-80%

77%-80%

80%

Xếp hạng HSG cấp tỉnh

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm

Khá, tốt 85%

Yếu dưới 2%

Khá, tốt 85%

Yếu dưới 2%

Khá, tốt 85%

Yếu dưới 2%

Khá, tốt 85%

Yếu dưới 2%

Tỷ lệ xếp loại học lực

Khá, giỏi 65%-70%; Yếu, kém dưới 2%

Khá, giỏi 67%-72%; Yếu, kém dưới 2%

Khá, giỏi 69-72%%; Yếu, kém dưới 2%

Khá, giỏi 70%-75%; Yếu, kém dưới 2%

Số lượng/tỷ lệ CBGV trên chuẩn

17/28%

18/29,5%

19/30%

20/33%

Hàng năm chi 600 triệu đồng tăng cường đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách và nguồn xã hội hóa giáo dục; dạy thêm, học thêm theo quy định

Tỷ lệ CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ

95%

95%

95%

95%

Số lượng CBGV có SKKN cấp ngành

10

10

12

12

Số lượng CBGV đạt danh hiệu GVDG cấp Tỉnh/tổng số

2/22

2/24

2/26

2/28

Chi thưởng từ 10-12 triệu đồng/năm

Nguồn lực xã hội hóa giáo dục

100 triệu đồng

120 triệu đồng

150 triệu đồng

180 triệu đồng

Chi thưởng từ 40-50 triệu đồng/năm

Danh hiệu thi đua công đoàn

Công đoàn VMXS

Công đoàn VMXS

Công đoàn VMXS

Công đoàn VMXS

30 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách chi thường xuyên

Danh hiệu thi đua đoàn thanh niên

Tổ chức đoàn VMXS

Tổ chức đoàn VMXS

Tổ chức đoàn VMXS

Tổ chức đoàn VMXS

30 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách chi thường xuyên

Danh hiệu thi đua tổ chức Đảng

Đảng bộ TSVM

Đảng bộ TSVM

Đảng bộ TSVM

Đảng bộ TSVM

20 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách chi thường xuyên

Danh hiệu thi đua nhà trường

Trường TTXS

Trường TTXS

Trường TTXS

Trường TTXS

25 triệu đồng/năm từ nguồn NS hỗ trợ chi thường xuyên

Cấp độ đánh giá ngoài nhà trường

Đạt chuẩn cấp độ II

Đạt chuẩn cấp độ II

Đạt chuẩn cấp độ III

Đạt chuẩn cấp độ III

 

 

V. Giải pháp thực hiện các mục tiêu chủ yếu.

1.  Giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Lãnh đạo cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế của ngành và nhà trường đề ra, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, cộng tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, viết chuyên đề, KNSK và được vận dụng một cách có hiệu quả trong nhà trường cũng như trong các tổ nhóm chuyên môn. 

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tuyển chọn và bố trí cán bộ đúng khả năng, sở trường và chuyên môn được đào tạo theo phương châm lấy bồi dưỡng tại chỗ làm cơ bản, lấy tự bồi dưỡng làm then chốt, lấy bồi dưỡng nâng chuẩn làm chiến lược. Mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường có trách nhiệm giúp đỡ, bồi dưỡng một đồng nghiệp trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường.

Tăng cường tổ chức các cuộc giao lưu, hội nhập với các trường THPT trong tỉnh và khu vực thông qua các cuộc hội thảo đổi mới dạy học, thi chọn học sinh giỏi bộ môn trong khu vực tạo động lực nâng cao chất lượng mũi nhọn trong nhà trường.

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện  và các ban ngành có liên quan của tỉnh và huyện xây dựng quang cảnh, môi trường sư phạm, hoàn thành và nâng cao chất lượng các hạng mục xây dựng đáp ứng cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia, phục vụ tốt nhất cho việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng tuyển sinh đối với công tác xã hội hoá giáo dục. Huy động các tổ chức, cá nhân, phụ huynh tham gia ủng hộ tích cực chủ trương phát triển nhà trường, tham gia xây dựng quỹ khuyến học góp phần tạo ra những động lực to lớn làm chuyển biến rõ rệt chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Tăng cường quản lý hoạt động tổ, nhóm chuyên môn theo hướng đổi mới nhận thức về tư duy quản lý, đổi mới về phương pháp dạy học, đổi mới về kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học một cách hợp lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong hoạt động dạy học đề cao đổi mới phương pháp từ việc chú ý đến nghệ thuật truyền thụ cho học sinh thành nghệ thuật điều khiển hoạt động dạy và học trên lớp, chú trọng hoạt động nhóm của học sinh theo hướng phát triển năng lực người học. Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tuyển sinh ĐH - CĐ đổi mới từ việc phân công 1 giáo viên/môn/đội tuyển hoặc 1 giáo viên/môn/lớp sang việc phân công 1 nhóm giáo viên/môn/đội tuyển hoặc 1 nhóm giáo viên/môn/lớp, chú trọng hoạt động nhóm giáo viên bộ môn trong các hoạt động dạy và học cũng như nhóm giáo viên bộ môn trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi ĐH - CĐ, chú trọng hoạt động tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thiết kế, thi công bài giảng, bồi dưỡng giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường.

Hàng năm tổ chức hội thảo chuyên môn, hội giảng cụm trường THPT trong khu vực nhằm đẩy mạnh hơn nữa năng lực hội nhập, giao lưu giữa giáo viên bộ môn của nhà trường với các trường THPT trong tỉnh và vùng đồng bằng châu thổ sông hồng.

2. Giải pháp công tác lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường:

Ban giám hiệu và BCH các đoàn thể hàng năm tổ chức đăng ký thi đua, cuối năm bình xét xếp loại theo các tiêu chuẩn thi đua. Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác quản lý trường học, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ, quy chế hoạt động của các đoàn thể. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường, giữ vững mối quan hệ gắn bó  giữa Đảng bộ với BGH, với BCH các đoàn thể, tổ chuyên môn và hội đồng sư phạm nhà trường. Hàng năm xây dựng nghị quyết chuyên đề xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Xây dựng chương trình chế độ cấp uỷ làm việc với Hiệu trưởng và BGH nhà trường, với đại diện các đoàn thể để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ, các mục tiêu giáo dục của nhà trường trong mỗi năm học.

VI. Tổ chức thực hiện

1.Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn, lãnh đạo đoàn thể công đoàn và đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chương trình phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

2.Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, ban chấp hành các đoàn thể quán triệt nội dung cơ bản của Chương trình phát triển nhà trường để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và đánh giá tổng kết hàng năm đồng thời đối chiếu mục tiêu của Chương trình, đề xuất những giải pháp mới thực hiện mục tiêu đề ra. Đề xuất vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chương trình phát triển giáo dục của nhà trường Giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN VĂN THIỀU